Din internationella
rekryteringsbyrå

Vi erbjuder en helhetslösning

Med vår helhetslösning är vi med i framtagandet av rekryteringsmaterial till att du har anställt din nästa medarbetare. Med moderna exponeringsmöjligheter och rekrytering på internationell nivå lägger vi grunden för ett lyckat rekryteringsprojekt.

Vi arbetar i samtliga tillgängliga kanaler med fysisk närvaro genom våra ambassadörer. Vi fokuserar på Employer Branding, social rekrytering samt exponering via job boards som avslutas med en kvalificerad och transparent rekryteringsprocess.

Bilden nedanför illustrerar flödet från en kampanj till en lyckad rekrytering.

Våra affärsområden

Kundtjänst & Administration
Sälj & Marknadsföring
IT & Teknik
Bygg & Anläggning
Ekonomi & Finans
Chefer & Specialister

Kampanjer & genomförande

När vi tar fram en ny kampanj utgår vi från den målgrupp av kandidater som ni vill rekrytera. Vi riktar våra annonser mot målgruppen i de kanaler som passar för projektet och med våra aktiva ambassadörer kan vi kvalificera och informera era framtida kandidater.

Vi kan utgå från per kanal alternativt aktivera flera parallella kanaler (Facebook, Instagram, Linkedin, Youtube, Google, Job boards). Exponering via job boards och en kanal ingår från start i ditt rekryteringsprojekt.

Vi kan utgå från det språk som era kandidater talar idag: Engelska, Svenska, Norska, Finska, Danska, Tyska. Det innebär att allt material utgår från kandidatens modersmål.

Employer Branding

Med er som arbetsgivare i fokus. Även om det är en anonym rekrytering lyfter vi fram er värdegrund, vision och position som arbetsgivare.

Vi vet att för er är det viktigt att tydliggöra vem ni är som arbetsgivare för att möjliggöra en bättre matchning med era kandidater.

Vi utgår från er som arbetsgivare i varje projekt. För att nå en högre kvalitet i rekryteringsprocessen.

Aktiv rekrytering & uppföljning

En viktig del i vårt arbete är det fysiska rekryteringsarbetet. Där vi aktivt arbetar för att hitta, skapa relation med och rekrytera era kandidater. Våra ambassadörer är stolta över det aktiva arbetet i denna digitala rekryteringsprocess.

För oss är den personliga kontakten med kandidaten avgörande för att nå slutmålet om den bästa helhetslösningen för er. Det digitala och automatiserade är enbart en grund för helheten.

Våra ambassadörer skapar en personlig relation samtidigt arbetar för att genomföra en effektiv rekryteringsprocess.

INTERNATIONELLA kandidater för dina behov

Våra rekryterare genomgår internationella utbildningar och certifieringar och har tillgång till nätverk för att tillgodose våra uppdragsgivares behov av kvalitativ internationell personal utifrån information om lagstiftning, relocation samt rådgivning & coachning genom hela processen.

 

 

Work International är en ung Internationell rekryteringsbyrå med lång erfarenhet av rekrytering. Vi är experter på sociala medier, rekrytering och employer branding. Vårt team av ambassadörer finns över hela världen och är redo att hjälpa dig nå ut på rätt sätt till dina kandidater. Ta kontakt idag för en kostnadsfri genomgång kring ert rekryteringsbehov